Zverejnené: 12.04.2017

SBA - Slovenská banková asociácia


Založenie asociácie bánk bolo v roku 1993. Je rozhodujúcou  asociáciou vo  finančnom sektore na Slovensku a tiež jedinou organizáciou, ktorá zastupuje záujmy bánk pôsobiacich na Slovensku.  SBA má 27 členov a reprezentuje 99 % bankového sektora na Slovensku.

Čelom SBA môže byť právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť v oblasti bankovníctva, má súhlas udelený NBS. O členstve v asociácií rozhoduje Zhromaždenia členov.  Členstvo v SBA má dve podoby -  riadne členstvo a pridružené členstvo.  Riadny členovia  majú právo zúčastniť sa na aktivitách SBA, podieľať sa na kontrole a riadení a majú právo voliť orgány asociácie. Pridružený členovia SBA nemajú právo hlasovať, voliť a zástupcovia nemôžu byť zvolený do orgánov Slovenskej asociácie bánk.

Úlohou asociácie je optimalizácia ekonomického a právneho prostredia v oblasti bankovníctva, a to  presadzovaním spoločných záujmov sektora smerom k orgánom štátnej moci, verejnosti a zahraničiu.
Okrem toho plní aj funkciu stáleho rozhodcovského súdu, nestranného a nezávislého orgánu, ktorý bol zriadený na rozhodovanie sporov, ktoré vznikli z obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov.

Od roku 1996 je SBA členom v Európskej bankovej federácii – EBF a od roku 2005 je členom Európskej platobnej rady – EPC.

Riadni členovia SBA

Pridružení členovia:

  • EXIMBANKA
  • First Data
  • Regional Card Processing Centre


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách