Zverejnené: 14.06.2024

ČSOB ( Československá obchodná banka, a. s. )


Základné informácie o banke

Adresa sídla spoločnosti: Žiškova 11, 811 02 Bratislava
IČO: 36854140
IČ DPH: SK7020000218
Kód banky: 7500
BIC/SWIFT: CEKOSKBX
Označenie banky: CEKOSA
Infolinka zo SR: 02 5966 8844
Infolinka zo zahraničia: + 421 2 5966 8844
E-mail: [email protected]
Blokácia platobnej karty zo SR: 02  5966 8230
Blokácia platobnej karty zo ahraničia: +421 2 5966 8230
   

 

  

Tieto linky vás môžu zaujímať

Domovská stránka banky   

Zoznam pobočiek

Zoznam bankomatov

Kurzový lístok

Cenník

Úrokové sadzby

Internetbanking


Zoznam produktov z portálu Finančný kompas

Termínované vklady

Sporenie

Hypotéky

Pôžičky a autoúvery

 Kreditné karty

 Bežné účty

Podnikateľské účty


História banky

Československá obchodná banka bola založená v roku 1964 ako súčasť Československej štátnej banky a mala v bývalom Československu zabezpečovať financovanie zahraničného obchodu a dohľad nad pôžičkami v zahraničných menách.

V roku 1989 po revolúcií banka rozšírila svoje služby z vtedajších podnikov zahraničného obchodu aj na službu pre fyzické osoby a  novovznikajúce podnikateľské subjekty.

Koncom roka 1997 rozhodla česká vláda o privatizácií a v prvom výberovom konaní v bankovom sektore vyhlásila na predaj Československú obchodnú banku. Po ukončení výberového konania v júni 1999 predal štát svoj akciový podiel belgickej banke KBC Bank z finančnej skupiny KBC Group N.V. V súčasnej dobe je stopercentným vlastníkom Československej obchodnej banky.

Československá obchodná banka prevzala v júni 2000 aj Investiční a Poštovní banku, a. s. po dohode s núteným správcom, ktorým bola Česká národná banka

Od 1. januára 2008 vykonáva Československá obchodná banka obchodnú činnosť na základe povolenia Národnej banky Slovenska  ako banka so sídlom na území Slovenskej republiky.

V júli 2009 sa zlúčila Československá obchodná banka, a.s. s  ISTROBANKOU, a.s., zároveň prevzala všetky práva a povinnosti ISTROBANKY, a.s. Týmto posilnením sa ČSOB stala na slovenskom bankovom trhu štvorkou vo vkladoch aj v objeme úverov.


ČSOB finančná skupina:

  •     ČSOB Banka
  •     ČSOB Poisťovňa
  •     ČSOB Leasing
  •     KBC Asset Management
  •     ČSOB Advisory
  •     ČSOB nadácia

                              Užitočné články

Finančný Kompas v médiách