BIGBOARD 4,50/2022
BigBoard Praha, a.s.


Emitent Názov dlhopisu
BIGBOARD 4,50/2022
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
4,50 % 28.11.2022 CZK 1 800 000 000
ISIN Minimálna výška investície Kde je dlhopis kótovaný
CZ0003502312 1 CZK BCPP, voľný trh
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov

Refinancovanie existujúceho zadlženia emitanta a skupiny emitenta a to v tomto poradí: 1. na úplnú úhradu záväzkov spoločnosti Czech Outdoor, s.r.o. z úveru J&T banky. 2. ďalšie plánované akvizície. 3. čiastočnnú úhradu záväzkov emitenta z úveru v J&T banke.

 

Kde sa dá kúpiť

J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky

Výplata kupónu

Polročne, vždy k 28.5 a k 28.11.

Emitent Sídlo Rating
BigBoard Praha, a.s. Praha 4, Nusle, Štětkova 1638/18, PSČ 140 00 Emitent nemá udelený rating.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (CZK) Zisk (CZK)
2017 1 061 773 000 85 565 000
2016 0 -112 029 000
2015 297 325 000 -139 046 000
2014 287 652 000 -117 145 000
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.