CPI 4,65 % / 2022
Czech Property Investments, a.s.


Emitent Názov dlhopisu
CPI 4,65 % / 2022
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
4,65 % 6.11.2022 CZK 1 1 000 000 000
ISIN Minimálna výška investície Kde je dlhopis kótovaný
CZ0003502957 1 CZK BCPB, voľný trh
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov

Refinancovanie existujúceho zadlženia emitenta a rozvoj jeho podnikateľských aktivít.

Kde sa dá kúpiť

J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky

Výplata kupónu

Polročne k 6. 5. a 6. 11.

Emitent Sídlo Rating
Czech Property Investments, a.s. Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1 , Česká republika Emitent nemá udelený rating.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (CZK) Zisk (CZK)
2017 12 572 000 9 371 000
2016 4 501 000 2 904 000
2015 4 816 737 955 556
2014 4 106 252 1 653 015
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.