CPI 4,75/2042
Czech Property Investments, a.s.


Emitent Názov dlhopisu
CPI 4,75/2042
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
4,75 % 22.8.2042 CZK 1 1 000 000 000
ISIN Minimálna výška investície Kde je dlhopis kótovaný
CZ0003502932 1 CZK BCPP
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov

Refinancovanie existujúceho zadlženia emitenta a rozvoj podnikateľských a rozvoj podnikateľských aktivít emitenta.

Kde sa dá kúpiť

J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky

Výplata kupónu

Polročne k 22. 2. a 22. 8.

Emitent Sídlo Rating
Czech Property Investments, a.s. Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1 , Česká republika Emitent nemá udelený rating.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (CZK) Zisk (CZK)
2017 12 572 000 9 371 000
2016 4 501 000 2 904 000
2015 4 816 737 955 556
2014 4 106 252 1 653 015
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.