CPI 5,00/2022
CPI Finance Slovakia II, a.s


Emitent Názov dlhopisu
CPI 5,00/2022
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
5,00 % 29.9.2022 EUR 1 000 100 000 000
ISIN Minimálna výška investície Kde je dlhopis kótovaný
SK4120012097 1000 EUR BCPB
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov

Poskytovanie pôžičiek a úverov niektorým subjektom zo skupiny.

Kde sa dá kúpiť

J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky

Výplata kupónu

Polročne k 29. 9. a 29. 3.

Emitent Sídlo Rating
CPI Finance Slovakia II, a.s Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika Emitent nemá udelený rating.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2019 0 -1 373
2018 0 -6 189 677
2017 0 -51 365
2016 0 -21 408
Ručiteľ Rating
CPI Property Group Ručiteľovi nebol udelený rating ani sa neočakáva, že pre účely emisie bude rating udelený.
Hodnotenie ručiteľa Tržby (EUR) Zisk (EUR)