Dlhopis Across Funding 1
Across Funding, a.s.


Emitent Názov dlhopisu
Dlhopis Across Funding 1
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
4,17 % 10.10.2020 EUR 100 12 000 000
ISIN Minimálna výška investície Kde je dlhopis kótovaný
SK4120012147 100 Regulovaný voľný trh BCPB
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov

Rozvoj podnikateľských aktivít emitenta.

Emitent Sídlo Rating
Across Funding, a.s. Zochova 3, 811 03 Bratislava Emitentovi nebol udelený rating ani sa neočakáva, že pre účely emisie bude rating udelený.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2018 0 121 913
2017 0 132 976
2016 0 24 325
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.