Dlhopis PPE 7,25/2023
PROXENTA Private Equity, s. r. o.


Emitent Názov dlhopisu
Dlhopis PPE 7,25/2023
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
7,25 % 10.02.2023 EUR 1 000 10 000 000
ISIN Minimálna výška investície
SK4120012394 1 000 EUR
Účel využitia prostriedkov

Finančné prostriedky investované dlhopisov budú použité na rozvoj portfólia investičnej skupiny Proxenta.

Kde sa dá kúpiť

PROXENTA,SE

Výplata kupónu

Raz ročne, vždy 10.2.

Emitent Sídlo Rating
PROXENTA Private Equity, s. r. o. Mlynské nivy 42 821 09 Bratislava Emitent nemá udelený rating.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2017 1 740 610 11 130
2016 1 444 235 64 371
2015 1 580 227 -4 421
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.