Dlhopisy EMG 4,90/2024
EMMA GAMMA FINANCE a.s.


Emitent Názov dlhopisu
Dlhopisy EMG 4,90/2024
Popis dlhopisu
Emitentom dlhopisov je slovenská spoločnosť EMMA GAMMA FINANCE, a.s., ktorá poskytuje financovanie materskej spoločnosti EMMA GAMMA LIMITED (Ručiteľ) a ďalším spoločnostiam zo Skupiny EMMA. Ručiteľ, ovládaný pánom Jiřím Šmejcom, vlastní 100 % akcií Emitenta. Hlavnú investíciu Skupiny EMMA GAMMA predstavuje SAZKA Group Adriatic prostredníctvom jej dcérskych spoločností - Super Sport, PUNI BROJ a spoločnosť minus5.
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
4,90 % 29.5.2024 EUR 1 000 90 000 000
Kde je dlhopis kótovaný
BCPB
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Čistý výťažok Emisie po zaplatení všetkých odmien, nákladov a výdavkov v súvislosti s Emisiou bude použitý na poskytnutie financovanie členom Skupiny EMMA prostredníctvom Ručiteľa.
Kde sa dá kúpiť
J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky.
Výplata kupónu
Polročně, vždy 29. 5. a 29. 11.
Emitent Sídlo Rating
EMMA GAMMA FINANCE a.s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Eminent nemá udelený rating.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2020 4 680 000 142 000
2019 4 822 000 78 000
2018 6 600 000 55 000
2017 2 933 000 47 000
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.