Dlhopisy EPH 4,50/25
EPH Financing CZ, a.s.


Emitent Názov dlhopisu
Dlhopisy EPH 4,50/25
Popis dlhopisu
Dlhopisy sú zaistené finančnou zárukou Ručiteľa. V Prospekte sú definované pravidlá obmedzujúce a upravujúce ďalšie zadĺženie, zriadenie ďalšieho zabezpečenia v prospech tretích strán, vykonávanie transakcií s prepojenými osobami, nakladanie s majetkom, obmedzenie výplat a informačné povinnosti.
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
4,50 % 17.3.2025 CZK 10 000 5 000 000 000
ISIN Kde je dlhopis kótovaný
CZ0003524464 BCPP
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Čistý výťažok emisie bude použitý na úhradu poplatkov a nákladov súvisiacich s emisiou a financovaním potrieb Ručiteľa.
Kde sa dá kúpiť
J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky
Výplata kupónu
Polročne, vždy 17. 9. a 17. 3.
Emitent Sídlo Rating
EPH Financing CZ, a.s. Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1 Eminent nemá udelený rating.
Hodnotenie emitenta Tržby (CZK) Zisk (CZK)
2017 1 417 000 212 000
2016 1 267 000 100 000
2015 602 000 25 000
2014 3 664 864 48 319
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.