Dlhopisy EUROVEA 4,50/2022
EUROVEA, a.s.


Emitent Názov dlhopisu
Dlhopisy EUROVEA 4,50/2022
Popis dlhopisu

Spoločnosť Eurovea pôsobí na bratislavskom trhu nehnuteľností. Vlastní a spravuje obchodný a kancelársky komplex Eurovea, ktorý zahŕňa 58 000 mobchodných plôch, 24 500 m kancelárskych plôch a 5-hviezdičkový hotel Sheraton. Emitent nepôsobí na poli developmentu.

 

Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
4,50 % 7.9.2022 EUR 1 000 100 000 000
ISIN Kde je dlhopis kótovaný
SK4120011883 BCPB
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Kde sa dá kúpiť
J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky
Výplata kupónu
Ročne, vždy k 7. 9.
Emitent Sídlo Rating
EUROVEA, a.s. Pribinova 10, 811 09, Slovenská republika Emitentovi nebol udelený rating ani sa neočakáva, že pre účely emisie bude rating udelený.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2020 27 885 165 2 207 067
2019 34 061 174 5
2018 41 617 049 12 420 955
2017 40 790 211 7 251 339
2016 41 248 810 12 024 140
2015 38 832 703 4 133 254
2014 35 831 648 -21 789 040
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.