Dlhopisy EUROVEA BYTY 2024
EUROVEA, a.s.


Emitent Názov dlhopisu
Dlhopisy EUROVEA BYTY 2024
Popis dlhopisu
Eurovea byty, a.s. emituje nezabezpečené, podriadené päťročné dlhopisy s nulovým kupónom a s nominálnou hodnotou jedného dlhopisu vo výške 1 000 EUR. Predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 70 000 000 EUR. Dlhopisy sú splatné v roku 2024. Emitent má možnosť dlhopisy predčasne splatiť zo svojho rozhodnutia najskôr po 12.8.2022. V tomto prípade, súčasne so splátkou Diskontovanej hodnoty vyplatí Emitent každému Majiteľovi mimoriadny úrokový výnos.
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
5,75 % 12.8.2024 EUR 1 000 70 000 000
ISIN Kde je dlhopis kótovaný
SK4000015723 BCPB
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Emitentom dlhopisov je projektová spoločnosť Eurovea byty, a.s, založená výlučne za účelom developmentu a predaja rezidenčnej časti projektu Eurovea II - byty. Jej 100% akcionárom je spoločnosť J&T REAL ESTATE HOLDING LIMITED.
Kde sa dá kúpiť
J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky
Výplata kupónu
Bezkupónový dlhopis.
Emitent Sídlo Rating
EUROVEA, a.s. Pribinova 10, 811 09, Slovenská republika Emitentovi nebol udelený rating ani sa neočakáva, že pre účely emisie bude rating udelený.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2023 35 583 340 -2 686 519
2022 36 765 145 4 803 252
2021 27 961 224 2 606 290
2020 27 885 165 2 207 067
2019 34 061 174 5
2018 41 617 049 12 420 955
2017 40 790 211 7 251 339
2016 41 248 810 12 024 140
2015 38 832 703 4 133 254
2014 35 831 648 -21 789 040
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.