Dlhopisy JTEF I 5,00/2023
J&T ENERGY FINANCING EUR I, a. s.


Emitent Názov dlhopisu
Dlhopisy JTEF I 5,00/2023
Popis dlhopisu
Dlhopis je určený profesionálnym a neprofesionálnym zákazníkom i oprávneným protistranám. Je vhodný pre informovaných a skúsených investorov, ktorí sú schopní niesť prípadnú stratu vložených prostriedkov.
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
5,00 % 6.2.2023 EUR 100 000 80 000 000
ISIN Kde je dlhopis kótovaný
SK4120013772 BCPB
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Čistý výťažok emisie dlhopisov bude použitý na poskytnutie úročenej pôžičky akcionárovi.
Kde sa dá kúpiť
J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky
Výplata kupónu
Polročne, 6. 2. a 6. 8.
Emitent Sídlo Rating
J&T ENERGY FINANCING EUR I, a. s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Eminent nemá udelený rating.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2020 0 62 681
2019 0 52 389
2018 0 -28 418
2017 0 -9 335
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.