Dlhopisy JTEF II 5,25/2025
J&T ENERGY FINANCING EUR II, a. s.


Emitent Názov dlhopisu
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025
Popis dlhopisu
Dlhopis je určený profesionálnym a neprofesionálnym zákazníkom i oprávneným protistranám. Je vhodný pre informovaných a skúsených investorov, ktorí sú schopní niesť prípadnú stratu vložených prostriedkov. Cieľom investora v prípade nákupu tohto produktu je ochrana či rast vložených prostriedkov.
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
5,25 % 6.2.2025 EUR 100 000 50 000 000
ISIN Kde je dlhopis kótovaný
SK4120013764 BCPB
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Čistý výťažok emisie dlhopisov bude použitý na poskytnutie úročenej pôžičky akcionárovi.
Kde sa dá kúpiť
J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky.
Výplata kupónu
Polročne k 6. 2. a 6. 8.
Emitent Sídlo Rating
J&T ENERGY FINANCING EUR II, a. s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Eminent nemá udelený rating.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2022 0 42 345
2021 0 45 252
2020 0 47 355
2019 0 43 222
2018 0 18 487
2017 0 -9 109
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.