Dlhopisy JTEF IV 2024
J&T ENERGY FINANCING EUR IV,


Emitent Názov dlhopisu
Dlhopisy JTEF IV 2024
Popis dlhopisu
Dlhopisy emituje J&T ENERGY FINANCING EUR IV, a. s., novozaložená spoločnosť, ktorej 100 % akcionárom je cyperská spoločnosť J&T ENERGY FINANCING LIMITED. Ovládajúcou osobou akcionára emitenta je Ing. Patrik Tkáč, ktorý je okrem iného taktiež vrcholným predstaviteľom spoločnosti J&T Finance Group SE. Hlavnou podnikateľskou činnosťou akcionára emitenta je financovanie investícií do energetických aktív.
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
5,10 % 31.5.2024 EUR 100 000 100 000 000
ISIN Kde je dlhopis kótovaný
SK4120014101 BCPB
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Čistý výťažok emisie dlhopisov bude použitý na poskytnutie úročenej pôžičky akcionárovi.
Kde sa dá kúpiť
J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky
Výplata kupónu
Bezkupónový dlhopis.
Emitent Sídlo Rating
J&T ENERGY FINANCING EUR IV, Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Eminent nemá udelený rating.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2020 0 24 952
2019 0 6 443
2018 0 -26 932
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.