Dlhopisy JTEF V 2024
J&T ENERGY FINANCING EUR V, a. s.


Emitent Názov dlhopisu
Dlhopisy JTEF V 2024
Popis dlhopisu
Dlhopis je určený profesionálnym a neprofesionálnym zákazníkom i oprávneným protistranám. Je vhodný pre informovaných a skúsených investorov, ktorí sú schopní niesť prípadnú stratu vložených prostriedkov. Cieľom investora v prípade nákupu tohto produktu je ochrana či rast vložených prostriedkov. 
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
5,20 % 15.11.2024 EUR 100 000 80 000 000
ISIN Kde je dlhopis kótovaný
SK4120014697 BCPB
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Čistý výťažok emisie dlhopisov bude použitý na poskytnutie úročenej pôžičky akcionárovi.
Kde sa dá kúpiť
J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky
Výplata kupónu
Bezkupónový dlhopis.
Emitent Sídlo Rating
J&T ENERGY FINANCING EUR V, a. s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Eminent nemá udelený rating.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2022 0 32 235
2021 0 24 681
2020 0 25 018
2019 0 19 049
2018 0 -4 833
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.