Dlhopisy JTFG IX 4,00/2023
J&T Global Finance IX., s.r.o.


Emitent Názov dlhopisu
Dlhopisy JTFG IX 4,00/2023
Popis dlhopisu
J&T Global Finance IX, s.r.o. (Emitent) je súčasťou bankového holdingu J&T FINANCE GROUP SE (Skupina), ktorého hlavné aktivity zastrešujú J&T BANKA, Poštová banka a ich dcérske spoločnosti. Skupina sa zameriava na poskytovanie komplexných služieb spojených s privátnym a retailovým bankovníctvom, správou majetku privátnych klientov a inštitúcií, investičným bankovníctvom a projektovým financovaním. Emitent je plne ovládaný skupinou J&T Finance Group SA s nasledovnou vlastníckou štruktúrou: 45,05 % vlastnených Jozefom Tkáčom, 45,05 % Ivanom Jakabovičom a 9,9 % vo vlastníctve skupiny CEFC China Energy. Postavenie vlastníkov dlhopisov JTFG IX 4,00/23 je posilnené ručiteľským vyhlásením spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE.
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
4,00 % 26.10.2023 EUR 1 000 150 000 000
ISIN Kde je dlhopis kótovaný
SK4120014556 BCPB
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Účelom použitia prostriedkov získaných vydaním Dlhopisov je poskytnutie financovania spoločnostiam v Skupine. Skupina použije prostriedky na refinancovanie existujúcich záväzkov a na všeobecné financovanie obchodnej činnosti.
Kde sa dá kúpiť
J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky
Výplata kupónu
Polročne, 26. 4. a 26. 10.
Emitent Sídlo Rating
J&T Global Finance IX., s.r.o. Dvořákovo nábrežie 8 811 02 Bratislava Eminent nemá udelený rating.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2020 0 27 780
2019 0 32 393
2018 0 -30 749
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.