Dlhopisy RPF II 5,30/2026
Retail Property Finance I, s.r.o.


Emitent Názov dlhopisu
Dlhopisy RPF II 5,30/2026
Popis dlhopisu
Emitent má možnosť dlhopisy predčasne splatiť najskôr po 3 rokoch od vydania. Emitent je povinný v Deň predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta splatiť Majiteľovi dlhopisov Menovitú hodnotu každého Dlhopisu spolu s doposiaľ akumulovanými riadnymi úrokovými výnosmi a tiež mimoriadnym úrokovým výnosom.
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
5,30 % 16.12.2026 EUR 1 000 60 000 000
ISIN Kde je dlhopis kótovaný
SK4000016390 BCPB
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Účelom použitia čistej sumy výnosov získanej vydaním Dlhopisov je poskytovanie peňažných prostriedkov spoločnostiam v Skupine prostredníctvom pôžičiek / úverov
Kde sa dá kúpiť

J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky.

 

Výplata kupónu
Ročne, vždy 16. 12.
Emitent Sídlo Rating
Retail Property Finance I, s.r.o. Pribinova 10 811 09 Bratislava Eminent nemá udelený rating.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2023 0 0
2021 0 9 160
2020 0 18 584
2019 0 -103 215
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.