Dlhopisy RPF III 2026
Retail Property Finance I, s.r.o.


Emitent Názov dlhopisu
Dlhopisy RPF III 2026
Popis dlhopisu
Emitent má možnosť dlhopisy predčasne splatiť najskôr po 3 rokoch od vydania dlhopisov a to jedine za predpokladu, že dôjde k splateniu nadradených úverov, ktoré sú definované v Prospekte dlhopisov. Ak dôjde k predčasnej splatnosti, zaplatí Emitent majiteľom dlhopisov tzv. diskontovanú hodnotu, ktorá bude zahŕňať krátenie výnosu ku dňu predčasnej splatnosti (výnos dlhopisov je určený ako rozdiel menovitej hodnoty a emisného kurzu) a zároveň mimoriadny úrokový výnos. 
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
0,00 % 20.12.2026 EUR 100 000 65 000 000
ISIN Kde je dlhopis kótovaný
SK4000016531 BCPB
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Účelom použitia čistej sumy výnosov získanej vydaním Dlhopisov je poskytovanie peňažných prostriedkov spoločnostiam v Skupine prostredníctvom pôžičiek / úverov
Kde sa dá kúpiť
J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky
Výplata kupónu
Bezkupónový dlhopis.
Emitent Sídlo Rating
Retail Property Finance I, s.r.o. Pribinova 10 811 09 Bratislava Eminent nemá udelený rating.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2023 0 0
2021 0 9 160
2020 0 18 584
2019 0 -103 215
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.