Dlhopisy SAZKA GR. 5,20/24
SAZKA Group Financing a.s.


Emitent Názov dlhopisu
Dlhopisy SAZKA GR. 5,20/24
Popis dlhopisu
Dlhopis je určený profesionálnym a neprofesionálnym zákazníkom i oprávneným protistranám. Je vhodný pre informovaných a skúsených investorov, ktorí sú schopní niesť prípadnú stratu vložených prostriedkov. Cieľom investora v prípade nákupu tohto produktu je ochrana či rast vložených prostriedkov. R
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
5,20 % 23.9.2024 CZK 10 000 6 000 000 000
ISIN Kde je dlhopis kótovaný
CZ0003522930 BCPP
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Emitentom dlhopisov je spoločnosť SAZKA Group, a.s., založená s cieľom držania, financovania a správy podielov v lotériových a herných spoločnostiach Skupiny. Emitenta vlastní spoločnosť KKCG AG, nepriamo ovládaná pánom Karlom Komárkom
Kde sa dá kúpiť
J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky
Výplata kupónu
Polročne, vždy 23. 3. a 23. 9.
Emitent Sídlo Rating
SAZKA Group Financing a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Emitentovi nebol udelený rating, ani sa neočakáva, že pre účely tejto emisie bude rating udelený.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (CZK) Zisk (CZK)
2020 9 560 000 0
2017 295 000 9 700
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.