Dlhopisy TMR F. CR 4,50/22
TMR Finance CR, a.s.


Emitent Názov dlhopisu
Dlhopisy TMR F. CR 4,50/22
Popis dlhopisu
Dlhopisy vydáva novozaložená česká spoločnosť TMR Financie CR, a. s., 100 % vlastnená Ručiteľom emisie, spoločnosťou Tatry mountain resorts, a.s., (TMR). Skupina TMR patrí medzi najväčších poskytovateľov celoročných turistických služieb v strednej a východnej Európe, svoju obchodnú činnosť zameriava na 3 kľúčové segmenty: hory a zábavné parky, hotely a segment realitné projekty.
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
4,50 % 07.11.2022 CZK 30 000 1 500 000 000
ISIN Kde je dlhopis kótovaný
CZ0003520116 BCPP
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Účelom použitia finančných prostriedkov získaných vydaním Dlhopisov je refinancovanie existujúcich záväzkov spoločností Skupiny a financovanie bežnej podnikateľskej činnost
Kde sa dá kúpiť
J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky
Výplata kupónu
Polročne, 7. 5. a 7. 11.
Emitent Sídlo Rating
TMR Finance CR, a.s. Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha 10, Česká republika, Eminent nemá udelený rating.
Hodnotenie emitenta Tržby (CZK) Zisk (CZK)
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.