Dlhopisy TMR III 4,40/2024
Tatry Mountain Resorts, a.s.


Emitent Názov dlhopisu
Dlhopisy TMR III 4,40/2024
Popis dlhopisu
Akciová spoločnosť Tatry Mountain resorts, a.s. (Emitent, TMR) patrí medzi najväčších poskytovateľov celoročných turistických služieb v strednej a východnej Európe. Obchodné činnosti Emitenta tvoria 3 kľúčové segmenty: hory a zábavné parky, hotely a segment realitné projekty.
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
4,40 % 10.10.2024 EUR 1 000 90 000 000
ISIN Kde je dlhopis kótovaný
SK4120014598 BCPB
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Účelom použitia finančných prostriedkov získaných vydaním Dlhopisov je refinancovanie existujúcich záväzkov Emitenta a financovanie bežnej podnikateľskej činnosti Emitenta.
Kde sa dá kúpiť
J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky
Výplata kupónu
Polročne,10. 4. a 10. 10.
Emitent Sídlo Rating
Tatry Mountain Resorts, a.s. Demänovská dolina 72, Liptovský Miku láš 31 01, Slovenská republika Emitentovi nebol udelený rating ani sa neočakáva, že pre účely emisie bude rating udelený.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2023 135 617 000 2 712 000
2022 90 483 000 3 287 000
2021 48 191 000 -16 905 000
2020 89 614 000 -17 934 000
2019 106 194 000 4
2018 96 189 000 7 573 000
2017 90 393 000 9 223 000
2016 77 921 000 4 814 000
2015 67 396 000 19 000
2014 55 993 000 -225 000
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.