Dr. Max Public II/2021
Dr. Max Funding, s. r. o.


Emitent Názov dlhopisu
Dr. Max Public II/2021
Popis dlhopisu
Emitent sa zaväzuje splatiť majiteľovi dlhopisu menovitú hodnotu dlhopisu a vyplácať výnos dlhopisu spôsobom a v termínoch stanovených emisnými podmienkami.
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
3,80 % 01.12.2024 EUR 1 000 7 000 000
ISIN Minimálna výška investície
SK4000020004 3000
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Účelom použitia finančných prostriedkov získaných vydaním Dlhopisov po zaplatení všetkých odmien, nákladov a výdavkov v súvislosti s emisiou je primárne financovanie spoločností v Skupine Dr. Max a to prostredníctvom úveru spoločnosti Glebi, ktorá je ručiteľom emisie, a ďalej poskytnutého úveru spoločnostiam tvoriacim Skupinu Dr. Max, podľa aktuálnych potrieb Skupiny Dr. Max.
Kde sa dá kúpiť
Privatbanka, a.s.
Výplata kupónu
K 01.12.2022, 01.06.2023, 01.12.2023 a 01.06.2024.
Emitent Sídlo Rating
Dr. Max Funding, s. r. o. Einsteinova 25 851 01 Bratislava EMITENTOVI NEBOL UDELENÝ RATING
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2022 0 101 094
2021 0 670 445
2020 0 728 862
2019 0 425 610
2018 0 295 687
2017 0 211 550
2016 0 36 578
2015 0 40 441
2014 0 -26 411
2013 0 1 318
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.