ESIN Finance 5 %/2021
ESIN Finance s .r.o.,


Emitent Názov dlhopisu
ESIN Finance 5 %/2021
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
5,00 % 24.6.2021 EUR 1 000 20 000 000
ISIN Minimálna výška investície
SK4120011776 1000 EUR
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov

Poskytovanie pôžičiek a úverov spriazneným spoločnostiam v skupine ESIN.

 

Kde sa dá kúpiť

J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky

Výplata kupónu

Ročne, vždy k 24. júnu.

Emitent Sídlo Rating
ESIN Finance s .r.o., Tatranská 611/149 059 52 Veľká Lomnica Emitentovi nebol udelený rating ani sa neočakáva, že pre účely emisie bude rating udelený.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2017 1 000 474 -125 004
2016 503 418 -76 392
Ručiteľ Rating
ESIN Solar B.V Ručiteľ nemá udelený rating.
Hodnotenie ručiteľa Tržby (EUR) Zisk (EUR)