HBR 2022 I
HB REAVIS Finance SK III s. r. o.


Emitent Názov dlhopisu
HBR 2022 I
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
3,50 % 21.3.2022 EUR 1 000 15 000 000
ISIN Minimálna výška investície
SK4120012634 1000EUR
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov

Financovanie bežných prevádzkových potrieb spoločností v Skupine HB Reavis.

Kde sa dá kúpiť

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Výplata kupónu

21. marca príslušného roka

Emitent Sídlo Rating
HB REAVIS Finance SK III s. r. o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava Emitentovi nebol udelený rating ani sa neočakáva, že pre účely emisie bude rating udelený.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2020 0 93 762
2019 0 78
2017 0 -50 944
2016 0 -77 887
Ručiteľ Rating
HB Reavis Holding S.A. Ručiteľovi nebol udelený rating.
Hodnotenie ručiteľa Tržby (EUR) Zisk (EUR)