HBR 2024 I
HB REAVIS Finance SK VII s. r. o.


Emitent Názov dlhopisu
HBR 2024 I
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
3,35 % 25.9.2024 EUR 1 000 15 000 000
ISIN Minimálna výška investície
SK4000017729 3000
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Finančné prostriedky investované dlhopisov budú použité na rozvoj portfólia investičnej skupiny Proxenta.
Kde sa dá kúpiť
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Výplata kupónu
Výnos je vyplácaný vždy ročne k 25.9. príslušného kalendárneho roka.
Emitent Sídlo Rating
HB REAVIS Finance SK VII s. r. o. Mlynské nivy 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto Emitentovi nebol udelený rating ani sa neočakáva, že pre účely emisie bude rating udelený.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2023 0 113 351
2022 0 -66 352
2021 0 -234 164
2020 0 272 056
2017 0 0
Ručiteľ Rating
HB Reavis Holding S.A. Ručiteľovi nebol udelený rating.
Hodnotenie ručiteľa Tržby (EUR) Zisk (EUR)