HBR 2025 V
HB REAVIS Finance SK VII s. r. o.


Emitent Názov dlhopisu
HBR 2025 V
Popis dlhopisu
Dlhopisy sú vydávané dcérskou spoločnosťou Základná charakteristika emisie Dlhopisov: Skupiny HB Reavis, jedného z najvýznamnejších poskytovateľov kancelárskych priestorov v Európe. Dlhopisy sú zabezpečené Ručiteľským vyhlásením materskej spoločnosti Skupiny HB Reavis.
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
3,35 % 24.3.2025 EUR 1 000 10 000 000
ISIN Minimálna výška investície
SK4000018701 3000
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Financovanie bežných prevádzkových potrieb spoločností v Skupine HB Reavis.
Kde sa dá kúpiť
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Výplata kupónu
Vyplácaný ročne k 22. 3., posledný 24. 3. 2025.
Emitent Sídlo Rating
HB REAVIS Finance SK VII s. r. o. Mlynské nivy 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto Emitentovi nebol udelený rating ani sa neočakáva, že pre účely emisie bude rating udelený.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2023 0 113 351
2022 0 -66 352
2021 0 -234 164
2020 0 272 056
2017 0 0
Ručiteľ Rating
HB Reavis Holding S.A. Ručiteľovi nebol udelený rating.
Hodnotenie ručiteľa Tržby (EUR) Zisk (EUR)