JOJ MEDIA HOUSE 2021
JOJ Media House, a.s.


Emitent Názov dlhopisu
JOJ MEDIA HOUSE 2021
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
6,00 % 7.12.2021 EUR 1 000 48 500 000
ISIN Minimálna výška investície Kde je dlhopis kótovaný
SK4120011222 1000 EUR BCPB
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov

Najmä refinancovanie finančných záväzkov Emitenta ako aj financovanie bežných prevádzkových potrieb spoločností v skupine emitenta.

Kde sa dá kúpiť

J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky

Emitent Sídlo Rating
JOJ Media House, a.s. Brečtanová 1 831 01 Bratislava Emitentovi nebol udelený rating ani sa neočakáva, že pre účely emisie bude rating udelený.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2019 0 -1
2017 0 -421 265
2016 10 000 -879 533
2015 100 000 19 213
2014 0 -105 851
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.