Penta Public 43
Penta Funding Public II, s.r.o.


Emitent Názov dlhopisu
Penta Public 43
Popis dlhopisu

Za splatenie dlhopisov ručí len emitent. Emitent je priamo závislý od spoločnosti Penta Cyprus, ktorá je jeho jediným spoločníkom. Nepriamo je emitent závislý od spoločnosti Penta Jersey, ktorá je jeho nepriamym 99,9995% akcionárom a hlavnou holdingovou spoločnosťou celej Skupiny.

Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
3,75 % 16.10.2020 EUR 1 000 10 000 000
ISIN Minimálna výška investície
SK4120013376 3 000 €
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov

Zabezpečovanie externého financovania aktivít skupiny. Poskytovanie úverov a pôžičiek spoločnostiam v skupine.

Kde sa dá kúpiť

Privatbanka, a.s.

Výplata kupónu

K 16.01.2018, 16.04.2018, 16.10.2018, 16.04.2019, 16.10.2019, 16.04.2020 a 16.10.2020

Emitent Sídlo Rating
Penta Funding Public II, s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 25 851 01 Bratislava Emitentovi nebol udelený rating, ani sa neočakáva, že pre účely tejto emisie bude rating udelený.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2018 0 -94 167
2017 0 -1 422
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.