Penta Public CZ I/2019
Penta Funding Public II, s.r.o.


Emitent Názov dlhopisu
Penta Public CZ I/2019
Popis dlhopisu

Za splatenie dlhopisov ručí len emitent. Emitent je priamo závislý od spoločnosti Penta Cyprus, ktorá je jeho jediným spoločníkom. Nepriamo je emitent závislý od spoločnosti Penta Jersey, ktorá je jeho nepriamym 99,9995% akcionárom a hlavnou holdingovou spoločnosťou celej Skupiny.

Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
4,05 % 15.4.2023 CZK 50 000 75 000 000
ISIN Minimálna výška investície
SK4120015082 5000000
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov

Zabezpečovanie externého financovania aktivít skupiny. Poskytovanie úverov a pôžičiek spoločnostiam v skupine.

Kde sa dá kúpiť

Privatbanka, a.s.

Výplata kupónu

K 15.07.2019, 15.10.2019, 15.01.2020, 15.04.2020, 15.10.2020, 15.04.2021, 15.10.2021, 15.04.2022, 15.10.2022 a 15.04.2023

Emitent Sídlo Rating
Penta Funding Public II, s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 25 851 01 Bratislava Emitentovi nebol udelený rating, ani sa neočakáva, že pre účely tejto emisie bude rating udelený.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (CZK) Zisk (CZK)
2019 0 228 364
2018 0 -94 167
2017 0 -1 422
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.