PSG 5,25/23
PASSERINVEST FINANCE, a.s


Emitent Názov dlhopisu
PSG 5,25/23
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
5,25 % 31.3.2023 CZK 10 000 1 500 000 000
ISIN Minimálna výška investície Kde je dlhopis kótovaný
CZ0003515934 10000 CZK BCPP
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov

Vnútropodnikové financovanie skupiny.

Kde sa dá kúpiť

J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky

Výplata kupónu

Štvrťročne k 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12.

Emitent Sídlo Rating
PASSERINVEST FINANCE, a.s Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 00, Česká republika Emitent nemá udelený rating.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (CZK) Zisk (CZK)
2017 14 883 000 -2 500 000
2016 1 968 000 -44 000
Ručiteľ Rating
PASSERINVEST GROUP, a.s Ručiteľ nemá udelený rating.
Finstat (Ručiteľ)
Stiahnuť tu
Hodnotenie ručiteľa Tržby (CZK) Zisk (CZK)
2016 0 0
2015 113 976 000 4 719 000
2014 106 237 000 12 953 000