SG 4,00/2022
SAZKA Group Financing a.s.


Emitent Názov dlhopisu
SG 4,00/2022
Popis dlhopisu

Skupina SAZKA Group je jedna z najväčších európskych lotériových a herných skupín. Má podiel vo všetkých kľúčových lotériách v kontinentálnej Európe. Je jediným akcionárom českej lotériovej spoločnosti SAZKA a.s. a má významné podiely v gréckej dominantnej lotériovej spoločnosti OPAP, v spoločnosti  LOTTOITALIA a v rakúskych spoločnostiach Casinos AUSTRIA a Österreichische Lotterien.

Eminent - Spoločnosť SAZKA Group Financing, a.s. je novo založená spoločnosť (17.10.2017), ktorej 100% podiel vlastní SAZKA Group a.s. Spoločnosť vznikla za účelom poskytovania financovania materskej spoločnosti a ďalším členom skupiny SAZKA Group.

 

Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
4,00 % 12.12.2022 EUR 1 000 200 000 000
ISIN
SK4120013475
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov

Hlavným cieľom Emitenta  je poskytovanie peňažných prostriedkov, úverov, pôžičiek  alebo  iných  foriem  financovania  Ručiteľovi, resp. jeho prostredníctvom ďalším členom Skupiny SAZKA Group. 

Kde sa dá kúpiť

J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky

 

Výplata kupónu

K 12.3., 12.6., 12.9. a 12.12. každého roka.

Emitent Sídlo Rating
SAZKA Group Financing a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Emitentovi nebol udelený rating, ani sa neočakáva, že pre účely tejto emisie bude rating udelený.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2020 9 560 000 0
2017 295 000 9 700
Ručiteľ Rating
SAZKA Group a.s. Emitentovi nebol udelený rating, ani sa neočakáva, že pre účely tejto emisie bude rating udelený.
Finstat (Ručiteľ)
Stiahnuť tu
Hodnotenie ručiteľa Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2017 1 763 845 000 189 549 000
2016 628 195 000 92 275 000
2015 218 030 000 84 338 000
2014 162 342 000 18 760 000