Hodnotenie
15x

Dlhopisy – porovnanie

Slovenské, príp. české firemné dlhopisy

Spoločnosť Privat banka
Názov XXL zhodnotenie 3,75 % fixný ročný výnos v Privatbanke
Viac info
1.
Emitent Logo dlhopisu
Dlhopis ESIN GROUP 7,50 % / 2019 EUR
Ročný výnos 7,50 %
Splatnosť 2019
Menovitá hodnota 1 000 EUR
2.
Emitent Logo dlhopisu
Dlhopis Dlhopis PPE 7,25/2023
Ročný výnos 7,25 %
Splatnosť 2023
Menovitá hodnota 1 000 EUR
3.
Emitent Logo dlhopisu
Dlhopis Dlhopis PPE 6,85/2022
Ročný výnos 6,85 %
Splatnosť 2022
Menovitá hodnota 1 000 EUR
4.
Emitent Logo dlhopisu
Dlhopis JOJ MEDIA HOUSE 6,30/2018
Ročný výnos 6,30 %
Splatnosť 2018
Menovitá hodnota 1 000 EUR
5.
Emitent Logo dlhopisu
Dlhopis Dlhopis PPE 6,25/2021
Ročný výnos 6,25 %
Splatnosť 2021
Menovitá hodnota 1 000 EUR
6.
Emitent Logo dlhopisu
Dlhopis TMR II 6,00% / 2021
Ročný výnos 6,00 %
Splatnosť 2021
Menovitá hodnota 1 000 EUR
7.
Emitent Logo dlhopisu
Dlhopis JOJ MEDIA HOUSE 2021
Ročný výnos 6,00 %
Splatnosť 2021
Menovitá hodnota 1 000 EUR
8.
Emitent Logo dlhopisu
Dlhopis Dlhopis CPI 5,85/2018
Ročný výnos 5,85 %
Splatnosť 2018
Menovitá hodnota 1 000 EUR
9.
Emitent Logo dlhopisu
Dlhopis JTFG V 5,25 %/18
Ročný výnos 5,25 %
Splatnosť 2018
Menovitá hodnota 1 000 EUR
10.
Emitent Logo dlhopisu
Dlhopis PSG 5,25/23
Ročný výnos 5,25 %
Splatnosť 2023
Menovitá hodnota 10 000 CZK
11.
Emitent Logo dlhopisu
Dlhopis CPI 5,00/2020
Ročný výnos 5,00 %
Splatnosť 2020
Menovitá hodnota 1 000 EUR
12.
Emitent Logo dlhopisu
Dlhopis ESIN Finance 5 %/2021
Ročný výnos 5,00 %
Splatnosť 2021
Menovitá hodnota 1 000 EUR
13.
Emitent Logo dlhopisu
Dlhopis CPI 5,00/2022
Ročný výnos 5,00 %
Splatnosť 2022
Menovitá hodnota 1 000 EUR
14.
Emitent Logo dlhopisu
Dlhopis Dlhopis Across Funding 3
Ročný výnos 5,00 %
Splatnosť 2019
Menovitá hodnota 100 EUR
15.
Emitent Logo dlhopisu
Dlhopis CPI 4,85/2042
Ročný výnos 4,85 %
Splatnosť 2042
Menovitá hodnota 1 CZK
16.
Emitent Logo dlhopisu
Dlhopis CPI 4,75/2042
Ročný výnos 4,75 %
Splatnosť 2042
Menovitá hodnota 1 CZK
17.
Emitent Logo dlhopisu
Dlhopis CPI 4,65 % / 2022
Ročný výnos 4,65 %
Splatnosť 2022
Menovitá hodnota 1 CZK
18.
Emitent Logo dlhopisu
Dlhopis TMR I 4,50% / 2018
Ročný výnos 4,50 %
Splatnosť 2018
Menovitá hodnota 1 000 EUR
19.
Emitent Logo dlhopisu
Dlhopis Alpha Quest 4,50/21
Ročný výnos 4,50 %
Splatnosť 2021
Menovitá hodnota 100 000 CZK
20.
Emitent Logo dlhopisu
Dlhopis EUROVEA 4,50/2022
Ročný výnos 4,50 %
Splatnosť 2022
Menovitá hodnota 1 000 EUR
21.
Emitent Logo dlhopisu
Dlhopis BIGBOARD 4,50/2022
Ročný výnos 4,50 %
Splatnosť 2022
Menovitá hodnota 1 CZK
22.
Emitent Logo dlhopisu
Dlhopis HB REAVIS 2019
Ročný výnos 4,25 %
Splatnosť 2019
Menovitá hodnota 100 000 EUR
23.
Emitent Logo dlhopisu
Dlhopis HB REAVIS 2020
Ročný výnos 4,25 %
Splatnosť 2020
Menovitá hodnota 1 000 EUR
24.
Emitent Logo dlhopisu
Dlhopis Dlhopisy EPH 4,20/2018
Ročný výnos 4,20 %
Splatnosť 2018
Menovitá hodnota 1 000 EUR
25.
Emitent Logo dlhopisu
Dlhopis EPHIN 4,20/2018
Ročný výnos 4,20 %
Splatnosť 2018
Menovitá hodnota 1 000 CZK
26.
Emitent Logo dlhopisu
Dlhopis Dlhopis Across Funding 1
Ročný výnos 4,17 %
Splatnosť 2020
Menovitá hodnota 100 EUR
27.
Emitent Logo dlhopisu
Dlhopis Penta Public 38
Ročný výnos 3,75 %
Splatnosť 2020
Menovitá hodnota 1 000 EUR
28.
Emitent Logo dlhopisu
Dlhopis Penta Public 40
Ročný výnos 3,75 %
Splatnosť 2020
Menovitá hodnota 1 000 EUR
29.
Emitent Logo dlhopisu
Dlhopis Penta Public 41
Ročný výnos 3,75 %
Splatnosť 2020
Menovitá hodnota 1 000 EUR
30.
Emitent Logo dlhopisu
Dlhopis EPH 3,50/20
Ročný výnos 3,50 %
Splatnosť 2020
Menovitá hodnota 1 000 CZK
31.
Emitent Logo dlhopisu
Dlhopis EPH 3,50/20 EUR
Ročný výnos 3,50 %
Splatnosť 2020
Menovitá hodnota 1 000 EUR
32.
Emitent Logo dlhopisu
Dlhopis Penta Public 35
Ročný výnos 3,50 %
Splatnosť 2018
Menovitá hodnota 1 000 EUR
33.
Emitent Logo dlhopisu
Dlhopis HBR 2022 I
Ročný výnos 3,50 %
Splatnosť 2022
Menovitá hodnota 1 000 EUR
34.
Emitent Logo dlhopisu
Dlhopis Penta Public 36
Ročný výnos 3,45 %
Splatnosť 2018
Menovitá hodnota 1 000 EUR
35.
Emitent Logo dlhopisu
Dlhopis Penta Public 37
Ročný výnos 3,35 %
Splatnosť 2018
Menovitá hodnota 1 000 EUR
36.
Emitent Logo dlhopisu
Dlhopis Penta Public 39
Ročný výnos 3,35 %
Splatnosť 2018
Menovitá hodnota 1 000 EUR
37.
Emitent Logo dlhopisu
Dlhopis JTFG VII 3,00/19
Ročný výnos 3,00 %
Splatnosť 2019
Menovitá hodnota 3 000 000 CZK


Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúcu výkonnosť. Akékoľvek predpovede o výkonnosti v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti.


Dlhopisy

Na trhu sú aktuálne v ponuke desiatky rôznych emisií dlhopisov v hodnote stoviek miliónov eur. Nakoľko vyhodnotenie rizík spojených s investovaním do dlhopisov je vždy úlohou konkrétneho investora, tento krátky materiál pomôže upriamiť pozornosť na niektoré kľúčové oblasti, ktoré sú pri hodnotení rizika a výnosu dôležité.

Prospekt – najdôležitejší materiál vydaný k dlhopisu. Definuje čo by mal všetko investor zvážiť, aké riziká vyhodnotiť predtým, ako sa rozhodne nakúpiť dlhopisy. Úlohou každého investora je oboznámiť sa a vedieť vyhodnotiť riziká spojené napríklad s finančnou situáciou emitenta, budúcim vývojom na trhu aj ďalšími faktormi, ktoré môžu ovplyvniť riadne splatenie dlhopisov.

Emitent – spoločnosť, ktorá zodpovedá za splatenie dlhopisov. Prospekt dá odpoveď, či a aký má Emitent rating od niektorej z renomovaných agentúr. Ak rating nie je udelený, investora by sa mali zaujímať napríklad základné finančné ukazovatele Emitenta (tržby, zisk, alebo zadlženosť). Dôležité je, či tieto ukazovatele majú za posledné 2-3 roky pozitívny trend. Informácie slovenských subjektov je možné vyhľadať aj na portáli finstat.sk.

Ručiteľ – za riadne splatenie dlhopisov niekedy ručí aj Ručiteľ. Ručiteľ je dôležitý v prípadoch, keď je Emitent napríklad novozaložená spoločnosť bez histórie. Prípadne hospodárenie Emitenta nekorešponduje s výškou emisie dlhopisov. Prospekt dá odpoveď na to, či má Ručiteľ udelený rating. Ak nie, úlohou investora by malo byť vyhodnotiť napríklad základné finančné ukazovatele Ručiteľa, podobne ako u Emitenta.

Účel – investora by malo zaujímať na čo sa peniaze získané emisiou dlhopisov použijú. Pozitívne je, keď ide o rozvojové programy spoločnosti. Také, ktoré pomôžu spoločnosti zvýšiť tržby, kvalitu apod.